TITLE / TÍTULO / TITOLO / TYTUŁ

English – Learning Platform
Español – Plataforma de aprendizaje
Italiano – Piattaforma di apprendimento
Polski – Platforma edukacyjnej

About – English
Informacje i przewodniki poniżej –
Polski

To help you use the E-Learning Platform the folowing guides were developed

English -IO3-A4 – Teacher guide

English -IO3-A4 – User guide

Informacje i przewodniki poniżej – Polski
Informacje/przewodniki dla użytkowników i nauczycieli

To access the E-Learning Platform:
http://imfuture.cetem.webfactional.com/